ببره ديگه ,میدادی ببرهمن: گوشیتو بابا برد؟ 

مامان: نه 

من: بابا خرابه میدادی ببره ديگه! 

مامان: فردا میبره.

من: فرداااااا؟؟؟؟؟؟؟

مامان: آره خب چیه مگه؟ 

من: خب این دو روزه میدادی ببره ديگه!! 

مامان: خب حالا چه فرقی میکنه؟

من:هيچي! يه ذره زودتر درست ميشد گوشیت منبع اصلی مطلب : نقطه...سرخط!
برچسب ها : ببره ديگه ,میدادی ببره

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 229